WWRD

Tę ofertę zajęć kierujemy do rodziców małych dzieci, które już otrzymały diagnozę całościowych zaburzeń rozwojowych, jak również do tych z Państwa, którzy są zaniepokojeni tempem rozwoju swych pociech i chcą się upewnić, że ów rozwój przebiega prawidłowo i bez zakłóceń. Celem tych zajęć jest pobudzenie i stymulowanie rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego oraz ruchowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zaburzenia do chwili podjęcia nauki w szkole.

W naszym Centrum dokonujemy oceny ewentualnie występujących nieprawidłowości bądź opóźnień w rozwoju dziecka oraz wdrożenie interwencji uwzględniającej zarówno możliwości i potrzeby małego Pacjenta oraz jego rodziny. Program prowadzony jest w oparciu o podejście Pyramid, zgodnie z którym diagnozujemy umiejętności komunikacyjne dziecka i ustalamy plan dalszej pracy. Oprócz powyższych, oceniamy rozwój dziecka w wielu sferach, opierając się m. in. na kryteriach kwestionariusza VB-MAPP, przeznaczonego do diagnozy funkcjonowania językowego danego dziecka, oraz wykorzystując narzędzie ADOS 2.

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid