Wczesna interwencja Terapeutyczna dla dzieci do 30 miesiąca życia

Program Wspierania Małego Dziecka obejmuje 6-godzinne szkolenie dotyczące zagadnień kolejności i sposobu wprowadzania u dziecka umiejętności koniecznych do budowania komunikacji oraz 6h zajęć terapeutycznych. Na pierwszym spotkaniu (konsultacyjnym) omówimy z Państwem potrzeby dziecka oraz określimy, jakie zajęcia terapeutyczne należy wdrożyć. W CENTRUM EDUKACJI PYRAMID pracuje wielu specjalistów z różnych dziedzin, dlatego jesteśmy w stanie szczegółowo dobrać i zaplanować zajęcia, które będą w 100% dostosowane do potrzeb oraz możliwości Państwa dziecka. Na ustalonych zajęciach terapeuta pomoże wprowadzić w życie wiedzę i umiejętności nabyte na szkoleniu. Odpowie na wszystkie pojawiające się pytania. Pokaże jak skutecznie pracować z dzieckiem w domu, tak, aby wspomóc jego rozwój poza naszą placówką. 6h zajęć terapeutycznych z Programu Wspierania Małego Dziecka wstępnie obejmuje 3 spotkania do 2h. Oczywiście wspólnie z Państwem dostosujemy je do możliwości i potrzeb dziecka. Rozłożymy je tak, aby dostarczyć Państwu i dziecku jak największe korzyści z czasu spędzonego w naszym Centrum.

Program może być kontynuowany, w zależności od potrzeb danego dziecka i jego rodziny, w formie pakietów indywidualnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, intensywnych programów PECS lub w formie indywidualnych zajęć logopedycznych i fizjoterapeutycznych

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid