Terapia Grupowa – Treningi Umiejętności Społecznych

Celem tych zajęć jest rozwijanie kompetencji społecznych, czyli m.in. umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych, nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych, panowania nad emocjami, dostosowywania sposobu rozmowy do okoliczności. To trening przeznaczony dla osób, którym nabywanie umiejętności społecznych sprawia trudności. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych, stałych grupach, w których uczestnicy analizują zachowanie swoje i innych i uczą się, jak sobie poradzić w trudnych dla nich sytuacjach. W czasie terapii wykorzystujemy różne formy pracy, takie jak zabawy, gry, animacje, filmy itp.

Terapia grupowa TUS

100 zł/1h w tygodniu

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid