„Obiecuj tylko tyle, ile możesz dać.
I dawaj więcej niż obiecałeś”

Jesteśmy certyfikowaną placówką PYRAMID
stosującą metodę

Clyde Jackson Browne

O nas

CENTRUM EDUKACJI PYRAMID

Centrum Edukacyjne Pyramid to miejsce w którego celem jest wdrażanie skutecznych programów terapeutycznych skierowanych do osób z zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem i/lub zaburzeniami komunikacji. W ramach naszego Centrum działają dwie Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne – w Poznaniu i w Myślenicach oferując kompleksową diagnostykę dzieci i młodzieży. W ramach swojej działalności prowadzimy specjalistyczną terapię realizując między innymi program wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (WWRD).

 

Pierwszy filar naszej Poradni to działalność poświęcona poprawie jakości życia dzieci z autyzmem oraz innymi pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi poprzez dostarczenie szerokiego wachlarza wysokiej jakości terapii, szkoleń i konsultacji dla rodziców, nauczycieli, terapeutów i opiekunów. Pomagamy rodzicom/opiekunom, których martwi lub zastanawia tempo rozwoju dzieci lub ich niestandardowe zachowania. Usługi konsultacyjno-terapeutyczne świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Pyramid, dostępne są zarówno w naszym ośrodku, jak również  w domach naszych podopiecznych, w szkołach i w innych placówkach. Proponujemy unikalne połączenie szerokiego spektrum Stosowanej Analizy Zachowania, ze szczególnym naciskiem na rozwój funkcjonalnych umiejętności porozumiewania się.

 

Drugi filar to holistyczna działalność logopedyczna. Pracujemy z dziećmi, u których występują zaburzenia i opóźnienia rozwoju mowy. Traktujemy pacjenta jako całość, której wszystkie elementy współdziałają ze sobą, a nieprawidłowa praca jednego z nich może dawać negatywne skutki w całym funkcjonowaniu dziecka. Jesteśmy świadomi, że rozwój mowy to nie tylko rozwój artykulacji, ale również motoryki dużej, małej, percepcji słuchowej i mnóstwa innych obszarów. Do całościowej pomocy naszym małym pacjentom konieczne może być pokierowanie terapią logopedyczną z uwzględnieniem współpracy z różnego rodzaju specjalistami: ortodontą, laryngologiem, fizjoterapeutą, audiologiem oraz przedstawicielami innych profesji – naszym celem jest rozszerzanie tej świadomości wśród Rodziców i specjalistów oraz pomoc naszym podopiecznym. Takie holistyczne podejście powoduje, że terapia przebiega sprawniej a jej efekty są bardziej zadowalające.

 

Nasz zespół tworzy wykwalifikowana kadra z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki specjalnej, logopedii i fizjoterapii. Nasi terapeuci są ekspertami w dziedzinie rozwoju i patologii języka, mowy,  certyfikowanymi specjalistami analizy zachowania. Zapoznaj się z ofertą naszej Poradni i skontaktuj się z nami. Zaufały nam setki osób! Pozwól nam pomóc i Tobie.

Przedszkole „Daj Uśmiech” w POZNANIU

Dzieci z autyzmem pomoc Małopolska

Przedszkole „Daj Uśmiech” w MYŚLENICACH

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 

Nasze Centrum Edukacji objęte jest patronatem:

www.pecs.com

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid