Przedszkole PYRAMID „Daj Uśmiech”

Nabór trwa!

Misją Przedszkola Pyramid „Daj uśmiech” jest wspieranie dzieci w ich rozwoju, dzieci, które rozwijają się w sposób normatywny jak i z zaburzeniami rozwojowymi. Realizujemy program edukacji włączającej. Dążymy do tego, by maluchy w naszym przedszkolu osiągały swój pełen potencjał rozwojowy w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, by czerpały radość z poznawania świata. W swojej pracy wykorzystujemy holistyczne, oparte na dowodach, efektywne podejście do edukacji oraz terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju. Szanujemy wyjątkowość i niepowtarzalność każdego z naszych wychowanków, respektujemy prawo „naszych” dzieci do możliwości korzystania z edukacji na najwyższym poziomie. Współpracujemy z wybitnymi specjalistami w dziedzinie edukacji a także terapii autyzmu na całym świecie. Celem naszej działalności jest objęcie każdego dziecka efektywnymi odziaływaniami tak, by mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z niewielkim wsparciem funkcjonować w każdym nowym środowisku. W Przedszkolu Pyramid dzieci realizują indywidualnie dobrany program edukacyjny lub edukacyjno-terapeutyczny, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, który uwzględnia ich potrzeby. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie komunikacji funkcjonalnej, a także na trening umiejętności społecznych.

OFERTA ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH:

Terapia psychologiczna
Terapia pedagogiczna
Fizjoterapia
Terapia ręki
Logopedia
Integracja sensoryczna
Trening Umiejętności Społecznych
WWRD – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Wsparcie rodzica na terenie domu – ujednolicenie oddziaływań terapeutycznych na środowisko domowe
Trening jedzenia
Komunikacja funkcjonalna – PECS
Pakiet szkoleń i warsztatów dla rodziców, w tym szkolenia z oferty Pyramid Educational Consultants Polska

PRZEDSZKOLE PYRAMID „Daj Uśmiech” POZNAŃ

PRZEDSZKOLE PYRAMID „Daj Uśmiech” MYŚLENICE

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid