Pakiety indywidualne

Na program ten składają się specjalistyczne działania psychologiczno-pedagogiczne, mające na celu pomoc dzieciom ujawniającym różnego rodzaju trudności, niepełnosprawności, czy zaburzenia. Podczas zajęć realizujemy indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Rozpoczęcie terapii poprzedza dokładny wywiad z rodzicami, następnie obserwacja – poznanie dziecka, jego potrzeb oraz możliwości. Kolejnym etapem jest ułożenie indywidualnego programu terapeutycznego – dobranie formy zajęć do aktualnych potrzeb dziecka – oraz wskazówkami do pracy z dzieckiem w domu. Realizujemy cele, które pomagają w przezwyciężeniu trudności, usprawniamy przede wszystkim funkcje najbardziej zaburzone. Dzieci mają dzięki temu szansę nadrobić zaległości w szkole i przedszkolu, skupiamy się również na tym, aby rozwijać jego zainteresowania. W ramach indywidualnych zajęć organizujemy wyjścia funkcjonalne – jeśli uczeń ma problem z wyjściem do sklepu, restauracji, nie potrafi odpowiednio zachować się w miejscu publicznym, wówczas pracujemy nad daną umiejętnością, stopniowo realizując cele, które w przyszłości doprowadzą do zwiększenia samodzielności dziecka. Indywidualny Program Terapeutyczny trwa co najmniej 1 miesiąc. W każdym tygodniu przewidzianych jest 10, 8, 6, 4 lub 2h terapii (w zależności od wybranego pakietu). Konkretne dni oraz godziny ustalane są indywidualnie z terapeutą prowadzącym.

Pakiet miesięczny

Ilość godzin tygodniowo: 2h
Ilość godzin tygodniowo: 4h
Ilość godzin tygodniowo: 6h
Ilość godzin tygodniowo: 8h
Ilość godzin tygodniowo: 10h

Pakiet miesięczny

Ilość godzin w pakiecie cena: 8h
 Ilość godzin w pakiecie cena: 16h
  Ilość godzin w pakiecie cena: 24h
  Ilość godzin w pakiecie cena: 32h
  Ilość godzin w pakiecie cena: 40h

Pakiet miesięczny

  cena: 100 zł/h
cena: 95 zł/h
cena: 90 zł/h
cena: 85 zł/h
cena: 80 zł/h

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacji Pyramid