Ocena umiejętności społecznych i komunikacyjnych

Dokonujemy oceny funkcjonalnej rozwoju dziecka w wielu sferach, opierając się na kryteriach kwestionariusza VB-MAPP, przeznaczonego do diagnozy funkcjonowania językowego, wykorzystując narzędzie ADOS 2, diagnozując rozwój mowy i komunikacji. Po szczegółowym wywiadzie, obserwacji dziecka w środowisku domowym oraz w sytuacji terapeutycznej, otrzymują Państwo pisemną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka oraz ramowy plan proponowanej terapii, dostosowanej do potrzeb i możliwości Państwa dziecka i całej rodziny.

Po dokonaniu oceny możemy Państwu zaproponować dobranie pakietów indywidualnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i form zajęć indywidualnych lub uczestnictwo w intensywnym programie PECS

Ocena umiejętności społecznych i komunikacyjnych

Pakiet 12h cena: 1700 zł

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid