Dla Starszaka

ta część oferty jest skierowana do wszystkich osób, które rozpoczęły i kontynuują edukację szkolną, a których rozwój przebiega nieharmonijne. Oferujemy pomoc osobom mającym problemy z panowaniem nad swoim zachowaniem, które są określane mianem „niegrzecznych”, wykazują podwyższoną pobudliwość, przejawiają agresję, nie współpracują z nauczycielem, nie odnajdują się w grupie rówieśniczej, mają trudności ze skupieniem uwagi, wydają się nie słuchać, co się do nich mówi, których rozwój mowy nie jest adekwatny do wieku, które mają trudności z dostosowaniem się do panujących w ich otoczeniu zasad.

Zaburzenia umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych umożliwia dzieciom z ASD oraz innymi zaburzeniami naukę skutecznego radzenia sobie w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenia deficytów w obrębie kompetencji społecznych. Terapia ma na celu nauczyć dzieci jak reagować na swoje emocje oraz innych ludzi, jak prawidłowo komunikować się z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, naukę patrzenia z perspektywy innych osób, rozwijanie poczucia humoru oraz rozumienia znaczeń niedosłownych. W zależności od potrzeb i możliwości dziecka zajęcia mają formę indywidualną grupową lub mieszaną. Szczególną uwagę kładziemy na naukę 9 krytycznych umiejętności komunikacyjnych, dzięki czemu dzieci zdobywają wiedzę jak w sposób akceptowalny społecznie poprosić o pomoc lub przerwę, prawidłowej reakcji na zmianę aktywności lub czekania, aby mogły lepiej funkcjonować, być samodzielne i niezależne w różnych środowiskach.

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

FIZJOTERAPIA

OCENA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

TERAPIA GRUPOWA (TUS) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOLECZNYCH

PAKIETY INDYWIDUALNE

INTENSYWNY PROGRAM PECS

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacji Pyramid