Dla Starszaka

ta część oferty jest skierowana do wszystkich osób, które rozpoczęły i kontynuują edukację szkolną, a których rozwój przebiega nieharmonijne. Oferujemy pomoc osobom mającym problemy z panowaniem nad swoim zachowaniem, które są określane mianem „niegrzecznych”, wykazują podwyższoną pobudliwość, przejawiają agresję, nie współpracują z nauczycielem, nie odnajdują się w grupie rówieśniczej, mają trudności ze skupieniem uwagi, wydają się nie słuchać, co się do nich mówi, których rozwój mowy nie jest adekwatny do wieku, które mają trudności z dostosowaniem się do panujących w ich otoczeniu zasad.

Zaburzenia psychoruchowe

„Kamienie milowe” rozwoju to umiejętności , które dziecko w odpowiednim czasie powinno opanować lub wykształcić. Ich pojawianie się mówi nam o tym, że dziecko rozwija się prawidłowo i harmonijnie. Rozwój kolejnych umiejętności jest uwarunkowany pojawieniem się umiejętności z poprzedniego etapu rozwoju. Czasem jednak zdarza się, że pojawiają się one z opóźnieniem, bądź w jednych obszarach pojawiają się o czasie, a w innych możemy mieć wrażenie, że dziecko odbiega od rówieśników. Zależy nam, aby rozwój dziecka przebiegał możliwie najbardziej spójnie i harmonijnie. W tym celu proponujemy diagnozę i pomoc wieloobszarową, mającą na celu wyrównanie powstałych deficytów.

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

FIZJOTERAPIA

OCENA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

TERAPIA GRUPOWA (TUS) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOLECZNYCH

PAKIETY INDYWIDUALNE

INTENSYWNY PROGRAM PECS

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid