Dla Starszaka

ta część oferty jest skierowana do wszystkich osób, które rozpoczęły i kontynuują edukację szkolną, a których rozwój przebiega nieharmonijne. Oferujemy pomoc osobom mającym problemy z panowaniem nad swoim zachowaniem, które są określane mianem „niegrzecznych”, wykazują podwyższoną pobudliwość, przejawiają agresję, nie współpracują z nauczycielem, nie odnajdują się w grupie rówieśniczej, mają trudności ze skupieniem uwagi, wydają się nie słuchać, co się do nich mówi, których rozwój mowy nie jest adekwatny do wieku, które mają trudności z dostosowaniem się do panujących w ich otoczeniu zasad.

Zaburzenia mowy

Niezwykle ważna i istotna jest rola wczesnej diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi oraz mowy. Na wczesnym etapie rozwoju brak mowy może wiązać się z opóźnionym rozwojem motorycznym, trudnościami w karmieniu, rozszerzaniu diety, zaburzonym kontaktem wzrokowym, brakiem lub małymi umiejętnościami z zakresu naśladownictwa, w tym również dźwięków. Warto zwrócić szczególną uwagę na czynniki genetyczne, biomedyczne, a także te związane z fizjonomią.

Często do opóźnień i zaburzeń w rozwoju mowy może dojść w sytuacji, kiedy dziecko ma skrócone wędzidełko, powiększone migdały, alergie, czy też  problemy ze słuchem. Logopeda udziela wsparcia na każdym etapie rozwojowym. U dzieci w wieku szkolnym terapia często skupia się na: korekcji wady wymowy, nauce czytania i pisania, budowaniu dłuższych form wypowiedzi, zastosowaniu właściwych form gramatycznych, fleksyjnych, ortograficznych. Wszelkie niepokojące objawy warto skonsultować z logopedą, ponieważ wdrożenie wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej daje większe szanse na harmonijny rozwój dziecka.

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

FIZJOTERAPIA

OCENA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

TERAPIA GRUPOWA (TUS) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOLECZNYCH

PAKIETY INDYWIDUALNE

INTENSYWNY PROGRAM PECS

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid