Dla Starszaka

ta część oferty jest skierowana do wszystkich osób, które rozpoczęły i kontynuują edukację szkolną, a których rozwój przebiega nieharmonijne. Oferujemy pomoc osobom mającym problemy z panowaniem nad swoim zachowaniem, które są określane mianem „niegrzecznych”, wykazują podwyższoną pobudliwość, przejawiają agresję, nie współpracują z nauczycielem, nie odnajdują się w grupie rówieśniczej, mają trudności ze skupieniem uwagi, wydają się nie słuchać, co się do nich mówi, których rozwój mowy nie jest adekwatny do wieku, które mają trudności z dostosowaniem się do panujących w ich otoczeniu zasad.

Nieharmonijny rozwój małych dzieci

Część dzieci rozwija się prawidłowo w niektórych obszarach, w innych zaś mamy wrażenie, że są „do tyłu” względem rówieśników. Niektóre dzieci bardzo szybko rozwijają się intelektualnie, jednak ruchowo nie osiągają poziomu swoich równolatków. Zdarza się też, że dziecko ruchowo jest nadzwyczajnie sprawne, jednak ich rozwój poznawczy w tym zestawieniu wydaje się być słabszy. W każdym przypadku takiej rozbieżności należałoby zastanowić się, z czego ona wynika i jak możemy ją wyrównać. Warto w tej kwestii poradzić się specjalistów, ponieważ okres wczesnego dzieciństwa to czas największej plastyczności mózgu i czas, kiedy terapia przynosi najlepsze rezultaty.

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

FIZJOTERAPIA

OCENA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

TERAPIA GRUPOWA (TUS) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOLECZNYCH

PAKIETY INDYWIDUALNE

INTENSYWNY PROGRAM PECS

Skontaktuj się z nami!

CEDU – Centrum Edukacyjne „Daj Uśmiech”
Warszawa Wilanów