Dla Starszaka

ta część oferty jest skierowana do wszystkich osób, które rozpoczęły i kontynuują edukację szkolną, a których rozwój przebiega nieharmonijne. Oferujemy pomoc osobom mającym problemy z panowaniem nad swoim zachowaniem, które są określane mianem „niegrzecznych”, wykazują podwyższoną pobudliwość, przejawiają agresję, nie współpracują z nauczycielem, nie odnajdują się w grupie rówieśniczej, mają trudności ze skupieniem uwagi, wydają się nie słuchać, co się do nich mówi, których rozwój mowy nie jest adekwatny do wieku, które mają trudności z dostosowaniem się do panujących w ich otoczeniu zasad.

Autyzm

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju dziecka, którego objawy pojawiają się przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia…

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które charakteryzuje się tym, że osoby z tym zespołem mają, podobnie jak…

Zaburzenia mowy

Niezwykle ważna i istotna jest rola wczesnej diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi oraz mowy…

Zaburzenia zachowania

Dziecko zachowujące się w sposób nieakceptowany społecznie często jest ocenione jako niegrzeczne i źle wychowane…

Zaburzenia Psychoruchowe

Kamienie milowe” rozwoju to umiejętności , które dziecko w odpowiednim czasie powinno opanować lub wykształcić…

Zaburzenia rozwoju komunikacji

Często mamy, jako specjaliści do czynienia z sytuacją, w której dziecko nie mówi, ale też nie komunikuje swoich potrzeb w żaden inny sposób…

Zaburzenia umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych umożliwia dzieciom z ASD oraz innymi zaburzeniami naukę skutecznego radzenia sobie w sytuacjach…

Jesteśmy certyfikowaną placówką PYRAMID stosującą metodę PECS

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid