Dla Przedszkolaka

grupa ta obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno te, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe, jak i te, których rodzice zauważają pewne trudności lub deficyty w rozmaitych obszarach rozwojowych, prezentujące niekiedy tzw. „trudne zachowania” w domu czy przedszkolu, mające trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, których rozwój mowy jest opóźniony bądź występują inne problemy, do rozwiązania których rodzice potrzebują pomocy.

Zespół aspergera

Zespół Aspergera jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które charakteryzuje się tym, że osoby z tym zespołem mają, podobnie jak w autyzmie, trudności w zakresie nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych, porozumiewania się oraz prezentują sztywność zachowania. Zespół Aspergera różni się od autyzmu przede wszystkim tym, że brak w nim zaburzeń czy opóźnień w rozwoju mowy i w rozwoju poznawczym.

WWRD

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

FIZJOTERAPIA

OCENA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

TERAPIA GRUPOWA (TUS) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOLECZNYCH

PAKIETY INDYWIDUALNE

INTENSYWNY PROGRAM PECS

PROGRAM TERAPEUTYCZNO PRZEDSZKOLNY

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid