Dla Przedszkolaka

grupa ta obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno te, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe, jak i te, których rodzice zauważają pewne trudności lub deficyty w rozmaitych obszarach rozwojowych, prezentujące niekiedy tzw. „trudne zachowania” w domu czy przedszkolu, mające trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, których rozwój mowy jest opóźniony bądź występują inne problemy, do rozwiązania których rodzice potrzebują pomocy.

Zaburzenia umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych umożliwia dzieciom z ASD oraz innymi zaburzeniami naukę skutecznego radzenia sobie w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenia deficytów w obrębie kompetencji społecznych. Terapia ma na celu nauczyć dzieci jak reagować na swoje emocje oraz innych ludzi, jak prawidłowo komunikować się z rówieśnikami oraz osobami dorosłymi, naukę patrzenia z perspektywy innych osób, rozwijanie poczucia humoru oraz rozumienia znaczeń niedosłownych. W zależności od potrzeb i możliwości dziecka zajęcia mają formę indywidualną grupową lub mieszaną. Szczególną uwagę kładziemy na naukę 9 krytycznych umiejętności komunikacyjnych, dzięki czemu dzieci zdobywają wiedzę jak w sposób akceptowalny społecznie poprosić o pomoc lub przerwę, prawidłowej reakcji na zmianę aktywności lub czekania, aby mogły lepiej funkcjonować, być samodzielne i niezależne w różnych środowiskach.

WWRD

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

FIZJOTERAPIA

OCENA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

TERAPIA GRUPOWA (TUS) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOLECZNYCH

PAKIETY INDYWIDUALNE

INTENSYWNY PROGRAM PECS

PROGRAM TERAPEUTYCZNO PRZEDSZKOLNY

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid