Dla Przedszkolaka

grupa ta obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno te, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe, jak i te, których rodzice zauważają pewne trudności lub deficyty w rozmaitych obszarach rozwojowych, prezentujące niekiedy tzw. „trudne zachowania” w domu czy przedszkolu, mające trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, których rozwój mowy jest opóźniony bądź występują inne problemy, do rozwiązania których rodzice potrzebują pomocy.

Zaburzenia rozwoju komunikacji

Często mamy, jako specjaliści do czynienia z sytuacją, w której dziecko nie mówi, ale też nie komunikuje swoich potrzeb w żaden inny sposób – nie wskazuje gestem, nie pociąga rodzica za rękę. Istnieje grupa dzieci, które świetnie wypowiadają słowa, a nawet zdania, jednak nie potrafią ich używać w kontekście komunikacji z drugą osobą – często będą to dzieci, które mimo bogatego zasobu słów będą się frustrowały, ponieważ nie potrafią przy pomocy tych słów poprosić mamę o ulubiony soczek, a zamiast tego zaczną krzyczeć czy rzucać zabawkami. W takiej sytuacji niezwykle istotne jest zaadresowanie tego problemu i wdrożenie szybkiej interwencji. Brak komunikacji u dziecka sprawia, że jest ono odbierane jako niegrzeczne, złośliwe, sprawiające trudności. Wpływa to też znacząco na jakość życia danego dziecka i jego otoczenia, a także na jakość wszystkich jego relacji społecznych.

WWRD

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

FIZJOTERAPIA

OCENA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

TERAPIA GRUPOWA (TUS) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOLECZNYCH

PAKIETY INDYWIDUALNE

INTENSYWNY PROGRAM PECS

PROGRAM TERAPEUTYCZNO PRZEDSZKOLNY

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid