Dla Przedszkolaka

grupa ta obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno te, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe, jak i te, których rodzice zauważają pewne trudności lub deficyty w rozmaitych obszarach rozwojowych, prezentujące niekiedy tzw. „trudne zachowania” w domu czy przedszkolu, mające trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, których rozwój mowy jest opóźniony bądź występują inne problemy, do rozwiązania których rodzice potrzebują pomocy.

Zaburzenia psychoruchowe

„Kamienie milowe” rozwoju to umiejętności , które dziecko w odpowiednim czasie powinno opanować lub wykształcić. Ich pojawianie się mówi nam o tym, że dziecko rozwija się prawidłowo i harmonijnie. Rozwój kolejnych umiejętności jest uwarunkowany pojawieniem się umiejętności z poprzedniego etapu rozwoju. Czasem jednak zdarza się, że pojawiają się one z opóźnieniem, bądź w jednych obszarach pojawiają się o czasie, a w innych możemy mieć wrażenie, że dziecko odbiega od rówieśników. Zależy nam, aby rozwój dziecka przebiegał możliwie najbardziej spójnie i harmonijnie. W tym celu proponujemy diagnozę i pomoc wieloobszarową, mającą na celu wyrównanie powstałych deficytów.

WWRD

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

FIZJOTERAPIA

OCENA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

TERAPIA GRUPOWA (TUS) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOLECZNYCH

PAKIETY INDYWIDUALNE

INTENSYWNY PROGRAM PECS

PROGRAM TERAPEUTYCZNO PRZEDSZKOLNY

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid