Dla Przedszkolaka

grupa ta obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno te, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe, jak i te, których rodzice zauważają pewne trudności lub deficyty w rozmaitych obszarach rozwojowych, prezentujące niekiedy tzw. „trudne zachowania” w domu czy przedszkolu, mające trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, których rozwój mowy jest opóźniony bądź występują inne problemy, do rozwiązania których rodzice potrzebują pomocy.

Zaburzenia mowy

Niezwykle ważna i istotna jest rola wczesnej diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi oraz mowy. Na wczesnym etapie rozwoju brak mowy może wiązać się z opóźnionym rozwojem motorycznym, trudnościami w karmieniu, rozszerzaniu diety, zaburzonym kontaktem wzrokowym, brakiem lub małymi umiejętnościami z zakresu naśladownictwa, w tym również dźwięków. Warto zwrócić szczególną uwagę na czynniki genetyczne, biomedyczne, a także te związane z fizjonomią.

Często do opóźnień i zaburzeń w rozwoju mowy może dojść w sytuacji, kiedy dziecko ma skrócone wędzidełko, powiększone migdały, alergie, czy też  problemy ze słuchem. Logopeda udziela wsparcia na każdym etapie rozwojowym. U dzieci w wieku szkolnym terapia często skupia się na: korekcji wady wymowy, nauce czytania i pisania, budowaniu dłuższych form wypowiedzi, zastosowaniu właściwych form gramatycznych, fleksyjnych, ortograficznych. Wszelkie niepokojące objawy warto skonsultować z logopedą, ponieważ wdrożenie wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej daje większe szanse na harmonijny rozwój dziecka.

WWRD

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

FIZJOTERAPIA

OCENA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

TERAPIA GRUPOWA (TUS) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOLECZNYCH

PAKIETY INDYWIDUALNE

INTENSYWNY PROGRAM PECS

PROGRAM TERAPEUTYCZNO PRZEDSZKOLNY

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacyjne Pyramid