Dla Przedszkolaka

grupa ta obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno te, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe, jak i te, których rodzice zauważają pewne trudności lub deficyty w rozmaitych obszarach rozwojowych, prezentujące niekiedy tzw. „trudne zachowania” w domu czy przedszkolu, mające trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, których rozwój mowy jest opóźniony bądź występują inne problemy, do rozwiązania których rodzice potrzebują pomocy.

Nieharmonijny rozwój małych dzieci

Część dzieci rozwija się prawidłowo w niektórych obszarach, w innych zaś mamy wrażenie, że są „do tyłu” względem rówieśników. Niektóre dzieci bardzo szybko rozwijają się intelektualnie, jednak ruchowo nie osiągają poziomu swoich równolatków. Zdarza się też, że dziecko ruchowo jest nadzwyczajnie sprawne, jednak ich rozwój poznawczy w tym zestawieniu wydaje się być słabszy. W każdym przypadku takiej rozbieżności należałoby zastanowić się, z czego ona wynika i jak możemy ją wyrównać. Warto w tej kwestii poradzić się specjalistów, ponieważ okres wczesnego dzieciństwa to czas największej plastyczności mózgu i czas, kiedy terapia przynosi najlepsze rezultaty.

WWRD

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

FIZJOTERAPIA

OCENA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

TERAPIA GRUPOWA (TUS) TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOLECZNYCH

PAKIETY INDYWIDUALNE

INTENSYWNY PROGRAM PECS

PROGRAM TERAPEUTYCZNO PRZEDSZKOLNY

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacji Pyramid