Dla Przedszkolaka

grupa ta obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno te, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwojowe, jak i te, których rodzice zauważają pewne trudności lub deficyty w rozmaitych obszarach rozwojowych, prezentujące niekiedy tzw. „trudne zachowania” w domu czy przedszkolu, mające trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, których rozwój mowy jest opóźniony bądź występują inne problemy, do rozwiązania których rodzice potrzebują pomocy.

Nieharmonijny rozwój małych dzieci

Część dzieci rozwija się prawidłowo w niektórych obszarach, w innych zaś mamy wrażenie, że są „do tyłu” względem rówieśników…

Autyzm

Autyzm jest zaburzeniem rozwoju dziecka, którego objawy pojawiają się przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia…

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, które charakteryzuje się tym, że osoby z tym zespołem mają, podobnie jak…

Zaburzenia mowy

Niezwykle ważna i istotna jest rola wczesnej diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi oraz mowy…

Zaburzenia zachowania

Dziecko zachowujące się w sposób nieakceptowany społecznie często jest ocenione jako niegrzeczne i źle wychowane…

Zaburzenia Psychoruchowe

Kamienie milowe” rozwoju to umiejętności , które dziecko w odpowiednim czasie powinno opanować lub wykształcić…

Zaburzenia rozwoju komunikacji

Często mamy, jako specjaliści do czynienia z sytuacją, w której dziecko nie mówi, ale też nie komunikuje swoich potrzeb w żaden inny sposób…

Zaburzenia umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych umożliwia dzieciom z ASD oraz innymi zaburzeniami naukę skutecznego radzenia sobie w sytuacjach…

Jesteśmy certyfikowaną placówką PYRAMID stosującą metodę PECS

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacji Pyramid