Dla Maluszka

zajęcia proponowane w obrębie tej grupy są skierowane do dzieci przed ukończeniem 3 roku życia, które nie otrzymały jeszcze diagnozy całościowych zaburzeń rozwojowych, jednak tempo i sposób ich rozwoju niepokoi rodziców, wliczając w to różne aspekty funkcjonowania, takie jak m.in. rozwój mowy i komunikacji, rozwój psychoruchowy, rozwój umiejętności społecznych, rozwój zabawy.

Nieharmonijny rozwój małych dzieci

Część dzieci rozwija się prawidłowo w niektórych obszarach, w innych zaś mamy wrażenie, że są „do tyłu” względem rówieśników. Niektóre dzieci bardzo szybko rozwijają się intelektualnie, jednak ruchowo nie osiągają poziomu swoich równolatków. Zdarza się też, że dziecko ruchowo jest nadzwyczajnie sprawne, jednak ich rozwój poznawczy w tym zestawieniu wydaje się być słabszy. W każdym przypadku takiej rozbieżności należałoby zastanowić się, z czego ona wynika i jak możemy ją wyrównać. Warto w tej kwestii poradzić się specjalistów, ponieważ okres wczesnego dzieciństwa to czas największej plastyczności mózgu i czas, kiedy terapia przynosi najlepsze rezultaty.

WWRD

LOGOPEDIA

KONSULTACJE

FIZJOTERAPIA

PAKIETY INDYWIDUALNE

WCZESNA INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA DLA DZIECI DO 30-mca ŻYCIA

Skontaktuj się z nami!

Centrum Edukacji Pyramid