Wyzwania edukacji włączającej i specjalnej – jak sobie z nimi radzić? Zaproszenie na bezpłatny webinar.

Centrum Kształcenia Ustawicznego PYRAMID zaprasza na:

Bezpłatne Wirtualne Otwarte Drzwi dla kierujących placówkami oświatowymi.

W obliczu wprowadzanych zmian w systemie edukacji włączającej i specjalnej  nauczyciele stają przed nowym wyzwaniem, jakim jest praca z bardzo zróżnicowaną grupą dzieci i młodzieży, wśród których znajdują się osoby z wyzwaniami rozwojowymi, również z autyzmem. Nauczyciele deklarują, że czują się bezradni w sytuacji, w której dostają pod opiekę w klasie ucznia przejawiającego trudne zachowania, agresywnego, nie rozumiejącego zasad panujących w grupie i bez żadnego systemu, który umożliwiłby komunikację z nim.

W celu przedstawienia możliwości:

  • wsparcia nauczycieli, osób współorganizujących proces nauczania, całych zespołów
  • współpracy z placówkami edukacyjnymi, którym możemy zaoferować szeroko rozumianą pomoc w tematach zarówno w zakresie pracy z konkretnym uczniem, redukcję trudnego zachowania, tworzeniu planów edukacyjno-terapeutycznych, jak i w zarządzaniu grupą

Zapraszamy przedstawicieli placówek – dyrektorów, wicedyrektorów, osoby organizujące proces nauczania na Wirtualne Drzwi Otwarte podczas których, będziemy mogli zaprezentować naszą pełną ofertę szkoleniową oraz konsultacyjną.

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie będzie okazją do kontaktu i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnych placówek.

  • Prowadząca: dyrektor kliniczna Pyramid Polska, Magdalena Kaźmierczak
  • 5 września 2022 r. godz.12:00

Zapraszamy do rejestracji:  https://pecs-poland.com/?s=Wirtualne+Otwarte+Drzwi&absc_mode=or&absc_search_cat[]=1117