Faza IV

Dotychczas, podczas wprowadzania PECS (faza I-III), nasz uczeń nauczył się wyrażania próśb do różnych partnerów komunikacyjnych, w różnorodnych sytuacjach i  miejscach.  

W fazie IV, V i VI nasz uczeń powinien nauczyć się bardzo ważnych umiejętności: wyrażania prośby tworząc zdania, odpowiadania na pytania i komentowania. Uczymy budować zdania wprowadzając starter zdaniowy „Chcę”, rozszerzając długość wypowiedzi, następnie wprowadzając kolejne startery zdaniowe takie jak: „Widzę”, „Słyszę” „To jest”.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat PECS – jak rozwijać umiejętności komunikacyjne, jak planować komunikację w trakcie całego dnia, jak wprowadzić każdą z 6 faz PECS – zapraszamy na szkolenie PECS I. Szczegóły znajdziesz na stronie https://pecs-poland.com/