FAZA III Różnicowanie Obrazków

Uczeń, który gotów jest do rozpoczęcia Fazy III wytrwale nawiązuje komunikację. Poznał bowiem MOC komunikacji. Nauczył się, że komunikowanie polega na zwróceniu się do partnera i dokonaniu wymiany obrazka. Jest gotów, by zacząć budować szczegółowe komunikaty, nadeszła więc pora, by nauczyć go rozróżniania poszczególnych symboli. Wiele tradycyjnych systemów komunikacji obrazkowej zaczyna naukę rozróżniania od „dopasowywania” ich do wzoru. Lekcje te obejmują dopasowywanie przedmiotów do przedmiotów, przedmiotów do ikon, ikon do przedmiotów i tak dalej. Dla wielu spośród naszych uczniów takie lekcje nie są atrakcyjne, musimy więc motywować ich do brania w nich udziału, oferując im skuteczne wzmocnienia.  

Dlatego właśnie w ramach metody PECS „uczenie obrazków” wprowadzamy od początku w kontekście komunikacyjnym. Nie jest konieczne, by uczeń opanował dopasowywanie ikon na „zaplanowanej” lekcji podczas której musimy używać wzmocnień konkretnych, umiejętność ta będzie przecież docelowo wykorzystywana w kontekście społecznym.  

Naukę różnicowania zaczynamy od zaprezentowania uczniowi dwóch ikon do wyboru, stopniowo zwiększając kryterium. Ostatnim etapem w nauce różnicowania jest sytuacja, w której nasz uczeń uczy się szukać konkretnego obrazka w książce komunikacyjnej.