FAZA II PECS – czego uczymy?

W FAZIE II będziemy uczyć naszych uczniów pokonywania odległości i wytrwałości w komunikowaniu się. Uczymy tego poprzez aranżowanie wielu okazji do porozumiewania się z różnymi partnerami komunikacyjnymi, w różnorodnych środowiskach, z użyciem różnych przedmiotów i stawiając przed uczniem różne przeszkody. Od tej chwili za każdym razem, kiedy nasz uczeń zdobędzie nową umiejętność w ramach PECS, będziemy wracać do Fazy II – chcąc upewnić się, że potrafi użyć nowej umiejętności w trakcie „przechodzenia” oraz we wszystkich okolicznościach dnia codziennego.