Adaptacja w przedszkolu

Pójście do przedszkola dla naszego dziecka może być wyzwaniem – nic w tym dziwnego! To bardzo duże zmiany, z którymi musi sobie poradzić. Jest to czas wyzwań, ale nie tylko dla przyszłych przedszkolaków. Rodzice również mogą odczuwać niepokój związany z nową sytuacją. Jak moje dziecko sobie poradzi, czy będzie szczęśliwe, czy pani nauczycielka na pewno dobrze się nim zaopiekuje? Te pytania nurtują rodziców, dlatego tak ważna jest współpraca przedszkola z rodzicami, gdzie zadaniem placówki jest włączenie rodziny w proces adaptacyjny dziecka do nowego środowiska. 

  Jak zatem przygotować dziecko do rozstania związanego z rozpoczęciem przedszkola? Najlepszym przygotowaniem dziecka jest adaptacja w przedszkolu.  Adaptacja to proces przystosowania do zachodzących zmian w życiu. Jedną z pierwszych zmian w życiu małego człowieka jest wejście w środowisko przedszkolne. Adaptacja to czas w którym nasze dziecko ma poczuć się w nowym miejscu bezpiecznie.  

Co składa się na sukces w procesie adaptacji? 

Spotkania z rodzicami. Placówka zapewnia spotkania z rodzicami, tak by mogli poznać przedszkole, organizację pracy przedszkola i kadrę. Takie spotkania mają na celu również zebranie informacji o dziecku, by nauczyciele mogli jak najlepiej przygotować się do pracy z uczniem – wspólnie ustalając cele i plan działania w przedszkolu i w domu. Koordynacja
działań rodziców i nauczycieli umożliwia tworzenie jednolitego systemu wychowawczego oraz przyczynia się do doskonalenia obu środowisk. 

Poznanie nowego środowiska w poczuciu bezpieczeństwa. Pierwsze spotkania nowych uczniów odbywają się z rodzicami i mają na celu przybliżenie środowiska przedszkolnego, w tym pań nauczycielek, nowych pomieszczeń i rówieśników.  

Podczas dni adaptacyjnych nauczyciele podążają za uczniem stopniowo wprowadzając go w środowisko przedszkolne, harmonogram dnia i panujące zasady.  

Zadaniem przedszkola jest stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju ucznia. Naszym celem jest, by maluchy w przedszkolu osiągały swój pełen potencjał rozwojowy w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, by czerpały radość z poznawania świata.