Otwarcie przedszkola

Grudzień to dla nas miesiąc pełen pracy, ale i pozytywnej energii, ponieważ przygotowujemy się w przedszkolu Pyramid „Daj uśmiech” na przyjęcie najważniejszych – PRZEDSZKOLAKÓW!  

Misją Centrum Edukacji Pyramid jest wspieranie dzieci z diagnozą autyzmu i ich rodzin. Dążymy do tego, by maluchy w naszym przedszkolu osiągały swój pełen potencjał rozwojowy w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, by czerpały radość z poznawania świata. W swojej pracy wykorzystujemy holistyczne, oparte na dowodach, efektywne podejście do terapii osób z zaburzeniami rozwoju. Szanujemy wyjątkowość i niepowtarzalność każdego z naszych wychowanków, respektujemy prawo „naszych” dzieci do możliwości korzystania z edukacji na najwyższym poziomie. Celem naszej działalności jest objęcie każdego dziecka intensywną terapią tak, by mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z niewielkim wsparciem funkcjonować w masowym przedszkolu lub szkole.  

W Przedszkolu Pyramid dzieci realizują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, który uwzględnia ich potrzeby. Dlatego też z całą starannością przygotowaliśmy dla naszych uczniów przestrzeń – sale do zajęć grupowych, indywidualnych, miejsce zabaw, ale i miejsce na odpoczynek i relaks.   

W czasie zajęć pracujemy intensywnie nad doskonaleniem szeroko rozumianych umiejętności związanych z artykulacją w bardzo ścisłym połączeniu z budowaniem systemu komunikacji. Proces ten jest zindywidualizowany i ukierunkowany na dziecko i jego potrzeby, dlatego przygotowujemy również dla naszych podopiecznych specjalistyczne gabinety, między innymi gabinet logopedyczny i gabinet do zajęć z fizjoterapii i SI.  

Zapraszamy!